Tin Tức

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Tu Tiên Game Phàm Nhân Tu Tiên. Hàn Lập xin gửi tới tất cả các vị Tiên Nhân sự kiện hấp dẫn sau :

Tỷ giá nạp : 10,000 VNĐ = 20,000 KNB 

Free VIP 9 + 999,999 KNB

Đổi KNB vào game mỗi mốc lần đầu đều được x2

Phó bản 81 Kiếp Nạn, Liên SV trong game có thể cày cuốc KNB và đồ

Tổng hợp bộ Giftcode lên tới 1,000,000 KNB không khóa :

1. Code bảo trì 26/07 : BAOTRI333333KNB

Gồm : 333,333 KNB không khóa

2. Code chào thành viên : MUNGTROLAI

Gồm : KNB*100,000 , Đan Tiến Cấp*1000, Danh hiệu và thời trang.

3. Code khai mở : 

TUTIENH5.NET

TUTIENH5.NET-1

TUTIENH5.NET-2

TUTIENH5.NET-3

Các vị tiên hữu xin vui lòng copy đầy đủ 4 mã code trên để sử dụng vào trang đăng nhập , ấn vào phần Giftcode , hoặc vào Link : http://tutienh5.net/GiftCode

Chuỗi Event Và Hoạt Động Server Mới

BigSale Phàm Nhân Tu Tiên
Thời gian :  Từ 10h ngày 24/07 - 23h59 ngày 31/07
Trong thời gian trên, khi tích nạp THẺ CÀO VÀO GAME ( KHÔNG PHẢI ĐỔI KNB VÀO GAME) đạt mốc các huynh sẽ được nhận các phần quà bên dưới. Tích nạp mốc cuối sẽ ăn hết tất cả code mốc đầu.
 Mốc 20K : Tặng ngay Đan Tiến Cấp-Kỵ*1000
 Mốc 50K : Tặng ngay Malve Hulk*2
 Mốc 100K : Tặng ngay Thánh Thú Bạch Hổ*5
 Mốc 200K : Tặng ngay Đan Thuộc Tính-Kỵ*3000 + Thánh Thú Bạch Hổ*10 ( Lv80 Phi Thăng cần Thẻ)
 Mốc 500K : Tặng ngay Đan Thuộc Tính-Cánh*5000 + Thánh Thú Bạch Hổ*30 ( Lv80 Phi Thăng cần Thẻ)

 Mốc 1000K : Tặng Thanh Long*30 + Chu Tước*30 + Huyền Vũ*30
 Mốc 2000K : Tặng Huyền Thiên Thánh Tướng*50 + Tề Thiên Thánh Tướng *50 + Hồn Liên Thánh Tướng*50
 Mốc 3000K : Malve Hulk*30 + Tử Thần*50
 Mốc 5000K : Tặng Thanos*50 + Captain Marvel*50
--------------------------------------------
 Nạp thẻ tại : http://tutienh5.net/nap-the

( Mỗi tài khoản chỉ được tích 1 lần )

Vào phần Giftcode để nhận và sử dụng nếu đạt đủ : http://tutienh5.net/GiftCode

(Xem Chi Tiết )

------------------------

Hoạt Động 2: Đua Bảng Xếp Hạng Tiên Vị

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, người chơi tăng cấp bậc Tiên Vị sẽ tính vào Bảng Xếp HạngTop 20 Xếp Hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng nhận qua thư.

Phần thưởng Top 1: Danh hiệu Tiên Vị Quý Tộc

Sau khi kích hoạt + Lực Chiến 232000

Tiên Vị tiến giai thuộc tính + 10%

Phần thưởng Top 2 – 20 : Danh hiệu Tiên Vị Đạt Nhân

Sau khi kích hoạt + Lực Chiến 152000

Tiên Vị tiến giai thuộc tính + 10%

------------------------

Hoạt Động 3Nạp 20K VNĐ Lập Tức Tăng Cấp Tiên Vị

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp đạt mốc 100k vnđ sẽ nhận được tiến bị tăng bậc đan tiên vị lập tức tăng 1 bậc

------------------------

Hoạt Động 4Nạp Tích Lũy 50K nhận FULL quà server

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server.

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng thêm.

 

------------------------

 

Nạp Liên Tục 5 Ngày Nhận Danh Hiệu Thánh Cào Thẻ

Nạp Liên Tục 8 Ngày Nhận Danh Hiệu Tiền Như Lá Mít

------------------------

Hoạt Động 5 : Quà Nạp Theo Mốc

Trong thời gian hoạt động nạp tích lũy theo mốc sẽ nhận được phần thưởng thêm, xem chi tiết 

Hoạt Động 10: Nạp x2 lần đầu các mốc

Trong thới gian hoạt động đúng theo mốc sẽ nhận được Vàng x2