Tin Tức

 

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Tu Tiên S1 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Hàn Lập xin gửi tới tất cả các vị Tiên Nhân sự kiện hấp dẫn sau :

Tỷ giá nạp : 10,000 VNĐ = 100,000 KNB  ( X2 gói nạp đầu )

Free VIP 9 + 999,999 KNB

Đổi KNB vào game mỗi mốc lần đầu đều được x2

Phó bản 81 Kiếp Nạn, Liên SV trong game có thể cày cuốc KNB và đồ

Giftcode : 

TUTIENH5.NET-3
TUTIENH5.NET-2
TUTIENH5.NET-1
TUTIENH5.NET

 

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Tu Tiên Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những sự kiện diễn ra sau khi mở server.

Chuỗi Event Và Hoạt Động Server Mới

 

(Xem Chi Tiết )

------------------------

Hoạt Động 2: Đua Bảng Xếp Hạng Tiên Vị

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, người chơi tăng cấp bậc Tiên Vị sẽ tính vào Bảng Xếp HạngTop 20 Xếp Hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng nhận qua thư.

Phần thưởng Top 1: Danh hiệu Tiên Vị Quý Tộc

Sau khi kích hoạt + Lực Chiến 232000

Tiên Vị tiến giai thuộc tính + 10%

Phần thưởng Top 2 – 20 : Danh hiệu Tiên Vị Đạt Nhân

Sau khi kích hoạt + Lực Chiến 152000

Tiên Vị tiến giai thuộc tính + 10%

------------------------

Hoạt Động 3Nạp 20K VNĐ Lập Tức Tăng Cấp Tiên Vị

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp đạt mốc 100k vnđ sẽ nhận được tiến bị tăng bậc đan tiên vị lập tức tăng 1 bậc

------------------------

Hoạt Động 4Nạp Tích Lũy 50K nhận FULL quà server

Thời gian hoạt động : Trong ngày, tính từ lúc mở Server.

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động: Trong thời gian hoạt động người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng thêm.

 

------------------------

 

Nạp Liên Tục 5 Ngày Nhận Danh Hiệu Thánh Cào Thẻ

Nạp Liên Tục 8 Ngày Nhận Danh Hiệu Tiền Như Lá Mít

------------------------

Hoạt Động 5 : Quà Nạp Theo Mốc

Trong thời gian hoạt động nạp tích lũy theo mốc sẽ nhận được phần thưởng thêm, xem chi tiết 

Hoạt Động 10: Nạp x2 lần đầu các mốc

Trong thới gian hoạt động đúng theo mốc sẽ nhận được Vàng x2