Tin Tức

Thời gian bảo trì : Từ 11:11 ngày 08/06/2019 - 11/33 ngày 08/06/2019

Nội dung : Bảo trì fix tất cả đan dược về MẶC ĐỊNH , chặn việc quay bug đan dược tại vòng quay tầm bảo.

- Giá tầm bảo về mặc định 4950/10 lần ở all hoạt động

Hiện tại đan dược chỉ có thông qua HOẠT ĐỘNG , BANG để nhận 

Riêng các trường hợp NẠP THẺ nhận đan dược ở các EVENT, BQT TU TIÊN sẽ đền bù số lượng đan dược nhận được ở event trong ngày hôm nay. 08.06

Quà đền bù cho tất cả ALL SERVER = 500,000 KNB KHÔNG KHÓA, GỬI QUA THƯ KHI KẾT THÚC BẢO TRÌ.

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN H5