Tin Tức

Do ngày 23/08 hệ thống thẻ cào bị lỗi nên các bạn chú ý các vấn đề sau :

1. Những ai nạp thẻ mà lỗi không nạp được thì thẻ vẫn OK nhé < chưa sử dụng > các bạn nạp lại là được 

2. Sự kiện nạp ngày 23/08 sẽ kéo dài đến hết 23h59 ngày 24/08. Các bạn đã nạp thì nạp tiếp để ăn mốc còn chưa nạp thì vẫn nạp được nhé.

Nhớ nhận code và sử dụng kẻo hết hạn.