Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 10:00 ngày 01/08 - 23h59h59 ngày 01/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 01/08 ( Ngày Pháp Trận )

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *2 + Đan Tốc Đánh*5

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Tiểu Trư*5 + Thời Trang Băng Tuyết Kỳ Duyên ( Nhân Vật )

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Pikachu*8 + Đan Tốc Đánh*15 + Thời trang thủ hộ Bách Hoa Tiên Tử*1 + Xích Ngưu Đồ Đằng*30

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Hồ Lô Biến*10 + Đồ Đằng Thăng Cấp Đan*100 + Đan Pháp Trận*3000

- Tích lũy 500K : Tiên Lữ-Tinh Phách Mộng Chi Nguyệt Thần*1 + Mảnh Nguyệt Thần*200 + Đan Pháp Trận*5000

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )