Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 03/08 - 23h59h59 ngày 03/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 03/08 ( Thông Linh )

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *2 + Đan Tốc Đánh*10

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Phong Thiên Chiến Thần*5 + Thời Trang Ám Dạ Mị Ảnh ( Nhân Vật )

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Phong Thiên Chiến Thần*8 + Đan Tốc Đánh*20 + Thời trang Liệt Diễm Chi Tâm ( Thần Binh ) + Thiên Thần Phục Hi*1

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Lôi Chấn Tử*15 + Đan Thuộc Tính-Thông Linh *4000

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Lôi Chấn Tử*35 + Đan Thuộc Tính Thông Linh*6000

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )