Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 05/08 - 23h59h59 ngày 05/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 05/08 (THỦ HỘ )

- Tích lũy 50K : Thẻ Captain Marlve *2 + Đan Tốc Đánh*20

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Pikachu*5 + Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ*1000

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Pikachu*10 + Đan Tốc Đánh*40 

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Loki*15 + Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ *4444

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Loki*35 + Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ*6666

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )