Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 06/08 - 23h59h59 ngày 06/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 06/08 (Tốc Đánh )

- Tích lũy 50K : Thẻ Captain Marlve *2 + Đan Tốc Đánh*15+ Đan Công Kích*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Hắc Ám Ma Long*5 + Đan Tốc Đánh*20+ Đan Công Kích*100

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Hắc Ám Ma Long*15 + Đan Tốc Đánh*50+ Đan Công Kích*200

- Tích lũy 300K : Thẻ SSSSR Hắc Ám Ma Long*35 + Đan Tốc Đánh*100+ Đan Công Kích*300

- Tích lũy 500K : Thẻ SSSSR Hắc Ám Ma Long*55 + Đan Tốc Đánh*200+ Đan Công Kích*500

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )