Tin Tức

Giảm giá nhân DỊP trung thu từ 10/09 - 20/09 giảm 50% webshop

 

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 10/09 - 23h59h59 ngày 10/09

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 10/09 (THỦ HỘ )

- Tích lũy 50K : Đan Tốc Đánh*50+ Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ*1000

- Tích lũy 100K : Đan Tốc Đánh*100 + Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ*2000

- Tích lũy 200K : Thẻ AE Hồ Lô*30 +  Đan Tốc Đánh*200 + Đan Thuộc Tính-Thủ Hộ*4000

 

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )