Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 18/08 - 23h59h59 ngày 18/08

X5 KNB đổi vào game !

Cụ thể tỷ lệ nạp từ 14:00 ngày 18/08 sẽ là : 10,000 VNĐ = 100,000 KNB ingame

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 18/08 

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *5 + Đan Tốc Đánh*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Pikachu*8 + Đan Thuộc Tính-Tọa Kỵ*1000

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Lôi Chấn Tử*10 + Đan Tốc Đánh*100

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Thanos*15 + Đan Thuộc Tính-Tọa Kỵ *4000 + Đan Tốc Đánh*200

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Thanos*35 + Đan Thuộc Tính-Tọa Kỵ*6000 + Đan Tốc Đánh*300

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )