Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 08:00 ngày 19/08 - 23h59h59 ngày 19/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 19/08 

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *5 + Đan Tốc Đánh*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Thanos*10 + Thời Trang Tung Tích Trong Rừng ( Nhân Vật )

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Pikachu*10 + Đan Tốc Đánh*100 + Thời trang Niên Thú ( Tọa Kỵ )

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR AE Hồ Lô*30 + Đan Thuộc Tính-Cánh *4000

- Tích lũy 500K : Tiên Lữ-Lam Sắc U Mộng*1 + Mảnh U Mộng*200 + Đan Thuộc Tính Cánh*6000

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )