Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 22/08 - 23h59h59 ngày 22/08

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 22/08 ( Thần Binh )

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *10 + Đan Tốc Đánh*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Lôi Chấn Tử*10 + Đan Thuộc Tính-Thần Binh*1000

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Lôi Chấn Tử*30 + Đan Tốc Đánh*100 + Thời trang Tử Thần Vẫn Lạc ( Thần Binh )

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Rocket Raccon*35 + Đan Thuộc Tính-Thần Binh *4000 + Thời Trang Thủ Nguyệt Thỏ Tuyết ( Tọa Kỵ )

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Rocket Raccon*5SK Nạp Ngày 04/08-Nhận Rocket 5 + Đan Thuộc Tính Thần Binh*6000