Tin Tức

Chú ý, NẠP THẺ VÀO SỰ KIỆN NGÀY vẫn được tăng tích lũy của sự kiện nạp tích lũy tổng, xem chi tiết tại : 

http://tutienh5.net/tin-tuc/sk-nap-tich-luy-nhan-qua-khung-31.html#news-content

1. Sự kiện nạp ngày 28/07

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *2 ( Dùng kích hoạt Hulk, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 100K : Thẻ Captain America*4 ( Dùng kích hoạt Siêu Nhân, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 200K : Thiên Phúc Trận*50 (Kích hoạt trận hình) + Đan Tốc Đánh*20 + Đan Kinh Mạch*10 + Đan Đột Phá*1

 

2. Sự kiện nạp ngày 29/07

- Tích lũy 50K : Thẻ  SSSR Marvel Hulk *2 ( Dùng kích hoạt Hulk, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 100K : Thẻ Captain America*4 ( Dùng kích hoạt Kungfu Gấu Trúc, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 200K : Thẻ PET SSSR PiKachu*3 +  Điểu Tường Trận*50 (Kích hoạt trận hình) + Đan Tốc Đánh*20 + Đan Kinh Mạch*10 + Đan Đột Phá*1

 

2. Sự kiện nạp ngày 30/07

- Tích lũy 50K : Thẻ  SSSR Marvel Hulk *2 ( Dùng kích hoạt Hulk, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSR Tiểu Trư*4 ( Dùng kích hoạt Tiểu Trư, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 200K : Thẻ PET SSSR PiKachu*3 + Địa Tái Trận*50 (Kích hoạt trận hình) + Đan Tốc Đánh*20 + Đan Kinh Mạch*10 + Đan Đột Phá*1

 

2. Sự kiện nạp ngày 31/07

- Tích lũy 50K : Thẻ SSSR  Marvel Hulk *2 ( Dùng kích hoạt Hulk, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSR Tiểu Trư*4 ( Dùng kích hoạt Tiểu Trư, tăng sao và phi thăng cần )

- Tích lũy 200K : Thẻ PET SSSR PiKachu*5 + Bàn Xà Trận*50 (Kích hoạt trận hình) + Đan Tốc Đánh*20 + Đan Kinh Mạch*10 + Đan Đột Phá*1

 

CHÚ Ý  : KHI NẠP ĐỦ MỐC TÍCH LŨY , VÀO PHẦN GIFTCODE ĐỂ NHẬN CODE VÀ SỬ DỤNG : http://tutienh5.net/GiftCode ( Nhớ tạo nhân vật trước và chọn đúng server đang chơi )

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )