Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 28/12 - 23h59h59 ngày 28/12

TÍCH NẠP TRONG NGÀY QUA 0H SẼ RESET VỀ 0 CHÚ Ý CHÚ Ý.

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 

- Tích lũy 50K :  CÁNH THUỘC TÍNH ĐAN*1500 + Đan Tốc Đánh*100

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR HỒNG LIÊN*15+ THỦ HỘ THUỘC TÍNH ĐAN*3000

- Tích lũy 200K : THẺ SSSSR HỒNG LIÊN*30 + Đan Tốc Đánh*300 + HUYỀN NỮ THUỘC TÍNH ĐAN*5000

 

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )