Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 18/12 - 23h59h59 ngày 20/12

TÍCH NẠP TRONG NGÀY QUA 0H SẼ RESET VỀ 0 CHÚ Ý CHÚ Ý.

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 

- Tích lũy 50K : TỌA KỴ THUỘC TÍNH ĐAN*800 + Đan Tốc Đánh*60

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR THÁNH LONG*4 + CÁNH THUỘC TÍNH ĐAN*1500

- Tích lũy 200K : THẺ SSSSR TỬ THẦN*10 + Đan Tốc Đánh*150 + THỦ HỘ THUỘC TÍNH ĐAN*3000

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )